+421 905 990 966   |  info@vygast.sk

VYGAST s.r.o., r.s.p. zahájila výrobu v roku 1995 ako chránená dielňa. Hlavným výrobným programom sú nesterilné a sterilné výrobky z gázy určené na jednorazové použitie. Gázové výrobky sa vyrábajú z nesterilnej hydrofilnej gázy s obsahom 100% bavlny.

Charakteristika výrobkov

Gázové vyrobky sú čisté, biele, bez škvŕn, sú mäkké. Majú vybornú saciu schopnost’ a nestrapkajú sa. Skúšky na mikrobiologickú či stotu zodpovedajú SL 1, nie sú prítomné žiadne patogénne mikroorganizmy. Kvalita vyrobkov je zabezpečená dodržiavaním platných predpisov a noriem firmy a vyhlášky o správnej výrobnej praxi.

Použitie výrobkov

Výrobky sú určené na ošetrovanie, čistenie a sušenie rán a telových tekutín a na dezinfekciu pokožky pri operačných a iných invazívnych zákrokoch v zdravotníckych zariadeniach. Dodávajú sa nesterilné do zdravotníckych zariadení, kde sa pred použitím balia a sterilizujú v zmysle vyhlášky MZ SR č. 109/1995 Z.z. o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.

Odporúčanie výrobcu

V zdravotníckych zariadeniach sterilizovat’ nasýtenou vodnou parou pod tlakom pri parametroch: 300 kPa, 134°C, 10 minút, v zmysle Prílohy č. 2, Vyhlášky MZ SR č. 109/1995. Výrobky neprať, sú určené na jednorazové použitie.

Sterilné balenia

Všetky výrobky sú dostupné aj v sterilnom balení. Nadštandardnú kvalitu sterilizácie garantuje súlad s normou EN 556 "Sterilizácia zdravotníckych pomôcok" a s normatívnym dokumentom EN ISO 11137 "Sterilizácia zdravotníckych pomôcok žiarením".

Výhody používania jednorazových gázových výrobkov

  • ručíme za kvalitu výrobkov v zmysle predchádzajúcich informácií
  • šetrenie práce a času kvalifikovaných stredných zdravotných pracovníkov
  • šetrenie financií zdravotníckeho zariadenia
  • možnost’ sterilizácie parou v autoklávoch v zdravotníckych zariadeniach
  • výrobky sú vďaka svojim vlastnostiam ideálne aj pre veterinárne ambulancie

Pri používaní jednorazových gázových výrobkov sa predpokladá znženie výskytu nozokomiálnych nákaz a zvýšenie úrovne ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov v zdravotníckych zariadeniach.

© VYGAST s.r.o., r.s.p., Všetky práva vyhradené

Zdieľať